Plannen voor de toekomst van Oost Phalia

Fase 1 – Dagbestedingshuizen en schuur

De bouw van twee huizen ten behoeve van dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen en een multifunctionele schuur (werkplaats, opslag en kantine). Geplande bouwtijd: januari tm november 2023.

Hieronder kun je een impressie zien van de nieuwe gebouwen op ons terrein na realisatie van de eerste fase van de nieuwbouw.

De dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen is gepland in twee groepen van maximaal 10 personen met 2 tot 4 begeleiders in de twee nieuw te bouwen huizen.

Zie voor meer informatie over de dagbesteding Link naar website.

Twee huizen voor dagbesteding en multifunctionele schuur

Hier zie je een overzicht van de nieuwe gebouwen gepland voor fase 1.

Twee huizen voor dagbesteding achter elkaar met de uitstraling van een plattelandsgebouw/schuur, met daar tegenover een schuur met oranje pannendak dat gebruikt kan worden als opslag, werkplaats, kantine, en meer.