Onze plannen voor de toekomst van Oost Phalia

Fase 1

De bouw van twee huizen voor dagbesteding van dementerende ouderen en een gebouw voor opslag en voor dieren.

Hieronder kun je een impressie zien van de nieuwe gebouwen op ons terrein na realisatie van de eerste fase van de nieuwbouw.

De dagbesteding voor dementerende ouderen zal in twee groepen plaatsvinden in de twee nieuw te bouwen huizen.

Zie voor meer informatie hierover op de website van Thuisbij.

Wij hopen dat de bouw hiervan kan starten in het najaar van 2021

Twee huizen voor dagbesteding en opslaggebouw als hooiberg

Hier zie je een overzicht van de nieuwe gebouwen van fase 1.

Inmiddels zijn de bouwtekeningen aangepast in verband met de vergunningsaanvraag, wensen van de welstandscommissie, de hooiberg is vervangen door een meer gewone schuur met een oranje pannendak. Zie hiervoor het nieuwsbericht van 7 januari 2022.

Fase 2

Het realiseren van twee woningen en een bed & breakfast in de stolpboerderij.

Het plan is om de oude stolp te herbouwen met behoud van de vorm en uitstraling.

Aan de noordkant zal een extra ‘staart’ als uitbouw komen. De B&B komt aan de kant van de weg. De stolp wordt middendoor, van west naar oost, gesplitst in twee woningen.