van de varkensstal.

De betonroosters van de mestgoten worden eruit gehaald.
Die willen we hergebruiken.
Dan wordt het beton eruitgehaald, en afgevoerd.
Het water uit de grond en de mestgoten voeren we af met een pomp
Ook het beton van de mestgoten, die vrij diep zitten wordt verwijderd.
Met de zeefbak wordt het zand tussen de betonblokken vandaan geschud.

Leave a Reply